top of page
Coffee Prodcution 05.jpg

Ymweld â'r Banc Gwybodaeth

MYFYRDOD O CLWSTWR UWCHRADDIO CYNALIADWY

Helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i uwchraddio’n gynaliadwy.

 

Bydd y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn cefnogi busnesau i fynd i'r afael â'r 4 her allweddol er mwyn uwchraddio’n llwyddiannus:

 

CAPASITI i uwchraddio

• Mynediad i GYFALAF er mwyn uwchraddio

• Mynediad at y CYMWYSTERAU a’r dalent gywir er mwyn uwchraddio

• YR HYDER i uwchraddio ac osgoi'r trap gor-fasnachu

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Cyflwynir gan BIC Innovation.

Website Icons-21.png

Mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy wedi'i greu i helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i uwchraddio'n gynaliadwy.

Website Icons-22.png

Dewch i gwrdd â thîm y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Rhyngddynt mae ganddyn nhw ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth i'ch cefnogi chi ac anghenion eich busnes.

Website Icons-10.png

O weminarau i weithdai, rydym yn ymdrin ag ystod o bynciau megis Systemau Gwybodaeth Reoli (MIS), llif arian a darganfod y cyllid gorau ar gyfer eich busnes.

bottom of page