Energy Banner-01.png

Gweminar Ynni
Oes gennych chi'r pŵer i ddewis?
Beth wnaethoch chi ei golli?

Gavin Williams, Uwch Reolwr Ynni yn Innovative Energy yn rhannu ei ragfynegiadau ar gyfer prisiau nwy a thrydan

Beth i'w wneud os yw'ch tymor sefydlog cyfredol yn dod i ben

A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i leihau eich defnydd?

CLWSTWR UWCHRADDIO CYNALIADWY

Helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i uwchraddio’n gynaliadwy.

 

Bydd y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn cefnogi busnesau i fynd i'r afael â'r 4 her allweddol er mwyn uwchraddio’n llwyddiannus:

 

• Y GALLU i uwchraddio

• Mynediad i GYFALAF er mwyn uwchraddio

• Mynediad at y CYMWYSTERAU a’r dalent gywir er mwyn uwchraddio

• YR HYDER i uwchraddio ac osgoi'r trap gor-fasnachu

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Cyflwynir gan BIC Innovation.

Barrel Stack

AM Y CLWSTWR

Mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy wedi'i greu i helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i uwchraddio'n gynaliadwy.

AM Y TÎM

Dewch i gwrdd â thîm y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Rhyngddynt mae ganddyn nhw ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth i'ch cefnogi chi ac anghenion eich busnes.

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o'r tîm os ydych chi'n teimlo y gallant helpu gyda'ch uwchraddio.