top of page
Background

Am Y Clwstwr

Mae’r Clwstwr ar Raddfa Gynaliadwy yn helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i ehangu’n gynaliadwy.

Gweledigaeth y clwstwr yw adeiladu cymuned o fusnesau bwyd a diod Cymreig uchelgeisiol ac ar raddfa fawr, gan sbarduno twf economaidd y sector a’r cymunedau y mae’r busnesau hyn yn gweithredu ynddynt. Bydd y Clwstwr yn cyflawni hyn drwy weithio gyda diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth a rhanddeiliaid.

 

Bydd y Clwstwr yn helpu busnesau i wreiddio gwytnwch busnes, adferiad a gwella sgiliau trwy gydweithio, gan alluogi arweinwyr busnes i asesu risg a chyfleoedd yn gymwys, gwneud penderfyniadau gwell a sicrhau cyfalaf, cynyddu gallu, gwella cymwyseddau a magu hyder i ehangu.

Mae ein Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol yma i helpu yn ystod eich taith ehangu. Os ydych chi'n meddwl y bydd y clwstwr yn gallu helpu'ch busnes i dyfu, cysylltwch â ni yma.

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Cyflwynir gan BIC Innovation.

01_Team Photo.jpg
SSULockedLogo-01.png
4 cs-15.png
4 cs-14.png
4 cs-16.png
4 cs-17.png
bottom of page