top of page
Background

Y Rhaglen Lleoliadau Myfyrwyr Uwchraddio Cynaliadwy

Gwybodaeth am y Rhaglen Lleoliadau Myfyrwyr

Ar y cyd ag Ysgol Fusnes Caerdydd, roedd y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy wedi treialu rhaglen lleoliadau myfyrwyr a oedd yn cefnogi myfyrwyr i ymuno â chwe busnes gweithgynhyrchu bwyd uchelgeisiol yng Nghymru lle roeddent wedi cyflawni prosiect rheoli mewn amryw o feysydd arbenigol, gan gynnwys adnoddau dynol, y gadwyn gyflenwi, marchnata, rheolaeth gyffredinol a chyllid.

 

Dechreuodd y chwe myfyriwr llwyddiannus, a oedd yn ail flwyddyn eu gradd BSc mewn Rheoli Busnes yn Ysgol Fusnes Caerdydd, gyda’u busnesau cynnal ym mis Ionawr 2022 am gyfnod o 20 wythnos. Yn ystod eu cyfnod gyda’r busnesau, daethant i ddeall y cwmni, ei gynnyrch, ei amcanion a’r heriau a wynebir gan fusnesau bwyd bach a chanolig uchelgeisiol yng Nghymru. Nod y prosiect peilot hwn oedd cyfrannu’n uniongyrchol at effeithlonrwydd a/neu allu’r busnes cynnal i uwchraddio. Yn ogystal â derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan y busnes cynnal, cafodd y myfyrwyr eu mentora gan diwtoriaid o Ysgol Fusnes Caerdydd a chan arbenigwyr o’r diwydiant yn y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. 

1L9A0633.jpg
1L9A0633.jpg

What is contract manufacturing?

The Sustainable Scale Up Cluster have been working with Welsh food and drink business to create more awareness around Contract Manufacturing.

 

Paragraph here that links to the knowledge bank. 

YSGOL FUSNES CAERDYDD

“Yn Ysgol Fusnes Caerdydd rydym yn gwneud amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Mae’r lleoliad penodol hwn yn rhaglen flaenllaw ar gyfer yr ysgol. Roedd y cynllun peilot wedi bod yn bosibl drwy’r berthynas â Linda a BIC Innovation a rhywfaint o gyllid gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Roedd yn ffordd wych i fusnesau bwyd a diod bach a chanolig yng Nghymru gael gafael ar y myfyrwyr disgleiriaf yn Ysgol Fusnes Caerdydd.”

Alex Hicks 03.jpg

“Yn Ysgol Fusnes Caerdydd rydym yn gwneud amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Mae’r lleoliad penodol hwn yn rhaglen flaenllaw ar gyfer yr ysgol. Roedd y cynllun peilot wedi bod yn bosibl drwy’r berthynas â Linda a BIC Innovation a rhywfaint o gyllid gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Roedd yn ffordd wych i fusnesau bwyd a diod bach a chanolig yng Nghymru gael gafael ar y myfyrwyr disgleiriaf yn Ysgol Fusnes Caerdydd.”

ALEX HICKS |RHEOLWR LLEOLIADAU

YSGOL FUSNES CAERDYDD

YSGOL FUSNES CAERDYDD

“Yn Ysgol Fusnes Caerdydd rydym yn gwneud amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Mae’r lleoliad penodol hwn yn rhaglen flaenllaw ar gyfer yr ysgol. Roedd y cynllun peilot wedi bod yn bosibl drwy’r berthynas â Linda a BIC Innovation a rhywfaint o gyllid gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Roedd yn ffordd wych i fusnesau bwyd a diod bach a chanolig yng Nghymru gael gafael ar y myfyrwyr disgleiriaf yn Ysgol Fusnes Caerdydd.”

Alex Hicks 03.jpg

“Yn Ysgol Fusnes Caerdydd rydym yn gwneud amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Mae’r lleoliad penodol hwn yn rhaglen flaenllaw ar gyfer yr ysgol. Roedd y cynllun peilot wedi bod yn bosibl drwy’r berthynas â Linda a BIC Innovation a rhywfaint o gyllid gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Roedd yn ffordd wych i fusnesau bwyd a diod bach a chanolig yng Nghymru gael gafael ar y myfyrwyr disgleiriaf yn Ysgol Fusnes Caerdydd.”

ALEX HICKS |RHEOLWR LLEOLIADAU

YSGOL FUSNES CAERDYDD

HOW TO CHOOSE A CONTRACT MANUFACTURER

Contract Packing-01.png

Do they have the right manufacturing certifications?

Contract Packing-04.png

Do they have experience with your type of product?

Contract Packing-06.png

Do you meet the minimum order requirements?

Contract Packing-02.png

Consider the proximity to your base of operations

Contract Packing-03.png

Ask for references from current clients

Contract Packing-05.png

Carefully review contract details

Y BUSNESAU

bottom of page