Background

Grŵp Cynghori'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

Meet The Advisory Board Images-03.png

JON
LANGMEAD

PUFFIN
PRODUCE

 • LinkedIn - Jon Langmead
 • Twitter - Puffin Produce

Jon yw Cadeirydd y Bwrdd Cynghori, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Cyllid Puffin Produce. Dim ond 21 oed oedd Jon pan gymhwysodd fel cyfrifydd ac nid yw wedi llacio ers hynny, gyda phrofiad yn amrywio o'r gweithio i gwmnïau yn y 10 cyfrifyddu gorau i fusnesau lleol. Ymunodd Jon â Puffin yn gynnar yn 2012, yn gweithio gyda banciau ac archwilwyr Puffin, mae wedi helpu i sicrhau proffidioldeb ar gynhyrchion cyfredol a chefnogi cynlluniau uchelgeisiol Puffin i dyfu’r busnes. 

Puffin Produce Logo.jpg
Tatse Wales Staff Images-04.png

ALUN
THOMAS

DEVELOPMENT BANK
OF WALES

 • LinkedIn - Development Bank of Wales
 • Twitter

Alun Thomas yw rheolwr rhanbarthol Gorllewin Cymru. Mae wedi cwblhau sawl cytundeb dilyniant gan gynnwys ymddiriedolaethau pryniant gan weithwyr a buddsoddiadau ecwiti. Fel uwch fancwr profiadol, mae Alun yn canolbwyntio ar strwythuro cynigion Cronfa Twristiaeth Cymru ar gyfer Banc Datblygu Cymru. Mae benthyciadau rhwng £100,000 a £5 miliwn ar gael ynghyd â chyllid grant Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau penodol sy’n dangos ymrwymiad i Gontract Economaidd Llywodraeth Cymru. 

Development Bank of Wales Logo.jpg
Meet The Advisory Board Images-05.png

HUW
THOMAS

PUFFIN
PRODUCE

 • LinkedIn - Huw Thomas
 • Twitter - Puffin Produce

Huw yw Rheolwr Gyfarwyddwr Puffin Produce a ddychwelodd i'w dreftadaeth ffermio yn Sir Benfro yn 2009 ar ôl blynyddoedd o ymchwil ac ymarfer proffesiynol mewn meysydd cysylltiedig. Yn ogystal â bod y Rheolwr Gyfarwyddwr mae Huw hefyd yn gyfrifol am y tîm Gwerthu a Marchnata. Mae'n parhau i hyrwyddo cynnyrch o Gymru, p'un ai trwy ei label ei hun neu frand premiwm Puffin, Blas y Tir. Mae hefyd yn sicrhau bod tyfwyr yn cael pris teg am eu cynnyrch, a bod Puffin yn "lle da a hapus i weithio." Mae Huw hefyd yn aelod o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Puffin Produce Logo.jpg
Meet The Advisory Board Images-06.png

Chris
Terry

PETER'S FOOD

 • LinkedIn - Chris Terry
 • Twitter - Peter's

Mae Chris yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig a bu ganddo sawl swydd fel Prif Swyddog Cyllid mewn busnesau amrywiol gyda £15m - £1b o drosiant cyn ymuno â Peter’s Food Service Ltd ym mis Mawrth 2019. Yn fwyaf diweddar, mae Chris wedi cael ei gyflogi gan berchnogion busnes ecwiti preifat (Next Wave Partners ac erbyn hyn, Stage Capital) ond mae ganddo hefyd brofiad o weithio mewn strwythurau preifat, cydweithredol a ccc.

Unknown.png
Meet The Advisory Board Images-01.png

LYNNE
ROWLANDS

DAFFODIL FOODS

 • LinkedIn - Lynne Rowlands
 • Twitter

Lynne Rowlands yw sylfaenydd a pherchennog Daffodil Foods. Mae’r cwmni wedi bod yn masnachu ers 2011 ac yn cyflenwi pwdinau wedi’u hoeri, hufen tolch Cymreig a chynnyrch llaeth wedi’u heplesu i’r sectorau adwerthu a gwasanaethau bwyd. Mae gan y cwmni fusnes sy’n tyfu sy’n gwerthu bocsys te prynhawn Cymreig i gwsmeriaid yn uniongyrchol o’u gwefan a thrwy Amazon. 

Daffodil Foods Logo.png
Meet The Advisory Board Images-02.png

SARAH
LEWIS

LANTRA

 • LinkedIn - Sarah Lewis
 • Twitter - Lantra

Mae Sarah wedi gweithio i Lantra ers 2005 ac wedi rheoli amrywiaeth o brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar draws y gadwyn cyflenwi bwyd. Ar hyn o bryd, Sarah yw rheolwr prosiect Sgiliau Bwyd Cymru, sy’n cefnogi busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod i gael y sgiliau iawn ar gyfer eu gweithwyr.

Lantra Logo.jpg