top of page

Mer, 10 Tach

|

Webinar

Gweminar Ynni: Oes gennych chi’r pŵer i ddewis?

Yn dilyn codiadau sylweddol mewn costau ynni yn 2021, mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn eich gwahodd i ymuno â gweminar ar-lein i ddefnyddwyr ynni fynd i'r afael â rhai o'r pynciau allweddol y gallai eich busnes fod yn eu gofyn eisoes.

Registration is closed
See other events
Gweminar Ynni: Oes gennych chi’r pŵer i ddewis?
Gweminar Ynni: Oes gennych chi’r pŵer i ddewis?

Time & Location

10 Tach 2021, 13:30 – 14:30

Webinar

About the event

Yn dilyn codiadau sylweddol mewn costau ynni yn 2021, mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn eich gwahodd i ymuno â gweminar ar-lein i ddefnyddwyr ynni fynd i'r afael â rhai o'r pynciau allweddol y gallai eich busnes fod yn eu gofyn eisoes:

 

• Beth yw'r rhagolwg diweddaraf ar gyfer costau ynni?

 

• Beth alla i wneud i reoli neu liniaru'r chwyddiant?

 

• Pa ddewisiadau cytundebol sydd ar gael: Cyflenwyr, Cyfnodau Cloi i • Mewn, Cymwysterau Gwyrdd, Telerau ac Amodau?

 

• Pa ffynonellau cyngor eraill sydd ar gael?

 

Y panel ar gyfer y gweminar hwn yw:

 

• Gavin Williams, Uwch Reolwr Ynni, Innovative Energy

• Stephen O’Leary, Rheolwr Arloesi a Thwf, Innovate Edge UK

• Paul Bezani Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol SSU/ Cadeirio

 

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau yn cynnwys gwybodaeth am ymuno â'r cyfarfod.

Share this event

bottom of page