top of page

Iau, 14 Gorff

|

M-SParc

Pa Fath o Gyllid? Yn Iawn Ar Gyfer Eich Busnes Bwyd neu Ddiod Cymreig

Ymunwch â’r digwyddiad Clwstwr ar Raddfa Gynaliadwy hwn i ddysgu ac ymgyfarwyddo eich hun gyda byd cymhleth cynhyrchion cyllid. Bydd hyn yn galluogi chi fel perchnogion/rheolwyr busnes i wneud cais am y rhai mwyaf priodol a math cost-effeithiol o gyllid ar gyfer eich anghenion busnes.

Mae cofrestru ar gau
Gweler digwyddiadau eraill
Pa Fath o Gyllid? Yn Iawn Ar Gyfer Eich Busnes Bwyd neu Ddiod Cymreig
Pa Fath o Gyllid? Yn Iawn Ar Gyfer Eich Busnes Bwyd neu Ddiod Cymreig

Time & Location

14 Gorff 2022, 10:00 – 12:30

M-SParc, M-SParc Parc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen LL60 6AG, DU

About the event

Ymunwch â’r digwyddiad Clwstwr ar Raddfa Gynaliadwy hwn i ddysgu ac ymgyfarwyddo

eich hun gyda byd cymhleth cynhyrchion cyllid. Bydd hyn yn galluogi

chi fel perchnogion/rheolwyr busnes i wneud cais am y rhai mwyaf priodol a

math cost-effeithiol o gyllid ar gyfer eich anghenion busnes.

Bydd y panel hwn yn trafod ac yn cymharu gwahanol gynhyrchion megis:

• Cyllid Asedau

• Prydles Cyllid 

• Cyllid Anfonebau/Ffactorau

• Dyled 

• Ecwiti/Buddsoddiad

Byddwn yn trafod y gwahaniaeth rhwng dyled ac ecwiti, yn ogystal ag ystyried manteision ac anfanteision pob un a phryd y maent fwyaf addas yn y cylch bywyd busnes.

Bydd cinio bwffe a chyfleoedd rhwydweithio gwych yn amgylchedd gwych adeilad M-SParc.

Share this event

bottom of page