top of page

Angel busnes

Math o gyllid ecwiti pan fo un unigolyn gwerth uchel yn buddsoddi mewn llai na 50% o gyfran o fusnes drwy brynu cyfranddaliadau am arian y gall y busnes ei ddefnyddio wedyn i fuddsoddi.

Angel busnes

bottom of page