top of page

Ased

Ased yw unrhyw beth y mae cwmni'n berchen arno ac y gellid ei werthu am arian neu a fydd yn cynhyrchu arian parod.

Ased

bottom of page