top of page

Asedau cyfredol

Asedau y disgwylir iddynt gael eu gwerthu neu eu defnyddio o fewn blwyddyn, oherwydd dyna yw eu pwrpas ac mae’n haws gwneud hynny. Un enghraifft o hyn yw stocrestr:

Asedau cyfredol

bottom of page