top of page

Asedau sefydlog

Cyfeirir at rhain hefyd fel asedau anghyfredol, asedau sefydlog yw’r rhai na fyddai’n hawdd eu gwerthu mewn blwyddyn. Fel arfer, defnyddir asedau sefydlog i gynhyrchu incwm (fel peiriant) neu i hwyluso’r gallu hwnnw (fel adeilad ffatri).

Asedau sefydlog

bottom of page