top of page

Benthyciad masnach

Weithiau caiff ei alw’n fenthyciad masnach ryngwladol, sef benthyciad i fusnesau sy’n gwerthu nwyddau, yn benodol ar gyfer trafodiad penodol, sy’n aml yn gysylltiedig â nwyddau sy’n cael eu hallforio dramor. Fel arfer, caiff y benthyciadau eu sicrhau yn erbyn y dogfennau masnach a’r teitl ar gyfer y nwyddau. Pan fydd y nwyddau wedi’u talu, caiff yr arian ei ddefnyddio i ad-dalu’r benthyciad.

Benthyciad masnach

bottom of page