top of page

Benthyciad stoc

Benthyciad yw hwn i helpu i ariannu prynu stoc. Mae’r arian a fenthycwyd yn cael ei sicrhau dros y stoc ac mae’n ad-daladwy unwaith y bydd y stoc wedi gwerthu. Mae’n aml yn cael ei ddarparu gan gyflenwyr neu fanciau arbenigol.

Benthyciad stoc

bottom of page