top of page

Cerdyn credyd busnes

Bydd cerdyn credyd busnes yn rhoi uchafswm credyd (swm y benthyciad) i chi yn seiliedig ar sgôr credyd eich busnes, sef yr uchafswm a all fod yn ddyledus ar y cerdyn. Gellir defnyddio’r cerdyn i dalu treuliau busnes a bydd ganddo gyfnod ad-dalu penodol cyn y codir llog ar y balans sy’n ddyledus.

Cerdyn credyd busnes

bottom of page