top of page

Cost cyfalaf cyfartalog pwysedig

Caiff ei gwtogi’n WACC yn aml, dyma gost ôl-dreth gyfartalog ffynonellau cyfalaf amrywiol cwmni. Yn cynnwys cost cyfranddaliadau (e.e. y difidendau a delir i gyfranddalwyr), yn ogystal â chost dyled (e.e. y llog a delir ar ffynonellau dyled).

Cost cyfalaf cyfartalog pwysedig

bottom of page