top of page

Cost cyfle

Yr holl bethau rydych yn rhoi’r gorau iddynt er mwyn gwneud yr hyn rydych yn ei wneud ar hyn o bryd. Does dim rhaid i hyn fod yn dreuliau e.e. os yw eich ffatri yn gallu gwneud un item llinell yn unig yn fwy, a bod gennych ddwy eitem llinell y gallech eu gwneud, y gost cyfle o gynhyrchu eitem 1 yw’r elw a ildiwyd drwy beidio â gwneud eitem 2.

Cost cyfle

bottom of page