top of page

Cost newidiol

Costau sy’n newid ar sail eich gwerthiannau e.e. os ydych chi’n bobydd, byddai’r blawd yn gost newidiol oherwydd byddwch yn prynu mwy o flawd po fwyaf o fara rydych chi’n ei bobi.

Cost newidiol

bottom of page