top of page

Cost sefydlog

Costau busnes, beth bynnag fo maint y gwerthiannau e.e. does dim ots beth yw eich gwerthiant, mae’n dal yn rhaid i chi dalu am y brydles ar eich adeilad.

Cost sefydlog

bottom of page