top of page

Cost suddedig

Costau suddedig yw costau yn y gorffennol na ellir eu hadennill ac ni ddylent effeithio ar y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer busnes yn y dyfodol e.e. gosod boeler, costau cychwyn gwaith celf neu fowld pecynnau, costau dylunio a lansio ar gyfer brand neu gynnyrch newydd. Efallai y bydd modd cyfalafu a/neu amorteiddio’r costau.

Cost suddedig

bottom of page