top of page

Cyfalaf gweithio

Cyfalaf busnes a ddefnyddir yn ei weithrediadau o ddydd i ddydd, a gyfrifir fel yr asedau cyfredol llai'r rhwymedigaethau cyfredol.

Cyfalaf gweithio

bottom of page