top of page

Cyfalaf menter

Mae cyfalafwyr menter yn fuddsoddwyr proffesiynol, sefydliadol sy’n buddsoddi arian ar ran cronfeydd, fel cronfeydd pensiwn, sefydliadau ac ati. Darperir cyfalaf menter fel cyfranddaliadau lleiafrifol, ond mae bob amser yn cynnwys telerau ac amodau a all fod yn anodd ar y busnes, a gallant gynnwys, er enghraifft, un neu fwy o seddi ar fwrdd y cyfarwyddwyr, cyrraedd targedau perfformiad, a chytuno ar strategaeth ymadael ac amseru.

Cyfalaf menter

bottom of page