top of page

Cyfalaf menter corfforaethol

Math o gyllid ecwiti pan fo’r ffynhonnell gyllido yn dod o gorfforaeth fawr. Bydd y gorfforaeth yn prynu llai na 50% o’r cyfranddaliadau mewn cwmni arall am arian parod.

Cyfalaf menter corfforaethol

bottom of page