top of page

Cyfrif benthyciad cyfarwyddwyr

System pan fo’r cyfarwyddwyr yn rhoi benthyg arian i’r busnes, sy’n golygu y bydd arian yn ddyledus i’r cyfarwyddwyr gan y cwmni. Mae hyn yn aml yn cael ei olrhain drwy god enwol yn eich systemau cyfrifyddu.

Cyfrif benthyciad cyfarwyddwyr

bottom of page