top of page

Cyllid anfonebau

Math o ddyled pan fo benthyciwr yn rhoi arian yn gyfnewid am y dyledion sy’n ddyledus i chi gan eich dyledwyr. Mae’n debygol mai cyfanswm gwerth y dyledwyr fydd y swm hwn, llai ffi. Yn yr achos hwn, bydd eich busnes yn casglu taliadau.

Cyllid anfonebau

bottom of page