top of page

Cyllid anwanhaol

Mae hwn yn gyllid di-dâl, megis cyllid grant, pan nad yw’r perchnogion yn rhoi unrhyw ecwiti, ac nad oes unrhyw ddyled yn cael ei rhoi ar y fantolen.

Cyllid anwanhaol

bottom of page