top of page

Cyllid seiliedig ar asedau

Math o gyllid dyledion sy’n caniatáu i chi ad-dalu cost ased fel peiriannau neu gerbydau dros amser. Yr ased yw’r sicrwydd i’r benthyciwr.

Cyllid seiliedig ar asedau

bottom of page