top of page

Cyllid y gadwyn gyflenwi

Math o gyllid dyledion pan fo eich busnes yn cael taliad cynnar ar ei anfonebau gan fenthyciwr. Yn yr achos hwn, bydd eich cwsmer yn gwneud y trefniant gyda’r benthyciwr. Yna, codir ffi ar eich busnes am yr ad-daliad cynnar. Bydd y cwsmer wedyn yn setlo gyda’r benthyciwr.

Cyllid y gadwyn gyflenwi

bottom of page