top of page

Cyllido torfol ecwiti

Math o gyllid ecwiti pan fo mwy nag un unigolyn (100oedd-1000oedd) yn prynu cyfranddaliadau yn y busnes yn gyfnewid am arian parod. Bydd yr unigolion hyn yn berchen ar gyfran fach iawn o gyfranddaliadau, ac yn eu crynswth, byddant yn berchen ar lai na 50% o gyfran o’r busnes.

Cyllido torfol ecwiti

bottom of page