top of page

Cyllido torfol gwobrwyol

Math o gyllid pan fo mwy nag un unigolyn yn addo arian yn gyfnewid am wobr unwaith y bydd y busnes wedi cyrraedd ei darged cyllido ac wedi defnyddio’r arian i ariannu prosiect. Nid oes unrhyw gyfranddaliadau’n gysylltiedig.

Cyllido torfol gwobrwyol

bottom of page