top of page

Cymhareb hylifedd

Mae’n mesur y gallu sydd gan fusnes i gyflawni ei ymrwymiadau ariannol wrth iddynt ddod yn ddyledus h.y. mae’n gwirio a oes gan y busnes yr adnoddau ‘arian’ i dalu biliau pan fyddant yn ddyledus.

Cymhareb hylifedd

bottom of page