top of page

Cymhareb trosiant dyledwyr (Trosiant derbyniadwy cyfrifon)

Mae cymhareb trosiant dyledwyr yn dangos sawl gwaith y mae dyledwyr cyfartalog wedi cael eu troi’n arian parod yn ystod blwyddyn. Cyfeirir at hyn hefyd fel y gymhareb effeithlonrwydd sy'n mesur gallu'r cwmni i gasglu refeniw.

Cymhareb trosiant dyledwyr (Trosiant derbyniadwy cyfrifon)

bottom of page