top of page

Cymhareb trosiant stoc

Mae cymhareb trosiant stoc da rhwng 5 a 10 ar gyfer y rhan fwyaf o ddiwydiannau, sy’n dangos eich bod yn gwerthu ac yn ailstocio bob 1-2 mis. Mae’r gymhareb hon yn taro cydbwysedd da rhwng cael digon o stoc wrth law a pheidio â gorfod ailarchebu’n rhy aml. DS: Mae’r diffiniad o gymhareb dda yn amrywio o fusnes i fusnes.

Cymhareb trosiant stoc

bottom of page