top of page

Dibrisiant

Traul ar eich elw a’ch colled sy’n cynrychioli colli gwerth eich asedau dros amser oherwydd dirywiad neu draul arferol e.e. wrth i chi ddefnyddio eich car, mae traul yn mynd arno ac mae felly’n colli ei werth.

Dibrisiant

bottom of page