top of page

Diogelwch

O ran dyled, sicrwydd yw ased neu’n swm o arian parod sy’n cael ei addo fel ad-daliad o’r benthyciad os yw’r busnes yn methu â gwneud y taliadau ei hun.

Diogelwch

bottom of page