top of page

Dyledion

Math o gyllid cyfalaf pan fo cwmni’n cael benthyg arian gan endid arall ac yn ad-dalu’r swm sy’n ddyledus gyda llog ar ei ben. Arian sy’n ddyledus gan gwmni i endid arall.

Dyledion

bottom of page