top of page

Elw gweithredol

Yr elw a wneir petaech yn tynnu costau cynhyrchu, gwerthu a gweinyddol o’r gwerthiannau. Dylai’r holl dreuliau ar y pwynt hwn fod yn swyddogaethau busnes craidd. Peidiwch â chynnwys costau llog na threthi. Gwerthiannau - cost gwerthiannau - costau gweithredu = Elw gweithredol

Elw gweithredol

bottom of page