top of page

Enillion ar fuddsoddiad

Yr elw a wneir am bob £ o fuddsoddiad mewn peiriannau neu asedau eraill.

Enillion ar fuddsoddiad

bottom of page