top of page

Enillion wrth gefn

Enillion wrth gefn yw cyfanswm yr elw a ddelir gennych i’w ddefnyddio yn y dyfodol, a gallwch dalu difidendau o’ch busnes ohonynt.

Enillion wrth gefn

bottom of page