top of page

Ffactoreiddio anfonebau

Math o ddyled pan fo benthyciwr yn rhoi arian yn gyfnewid am y dyledion sy’n ddyledus i chi gan eich dyledwyr. Mae’n debygol mai cyfanswm gwerth y dyledwyr fydd y swm hwn, llai ffi. Yn yr achos hwn, bydd y benthycwyr yn casglu taliadau.

Ffactoreiddio anfonebau

bottom of page