top of page

Gerio

Mae gerio yn cyfeirio at y berthynas rhwng dyled ac ecwiti. Mae’n dangos i ba raddau y mae gweithrediadau cwmni’n cael eu hariannu gan fenthycwyr (dyled) yn hytrach na chyfranddalwyr (ecwiti).

Gerio

bottom of page