top of page

Gorddrafft

Benthyciad hyblyg sy’n eich galluogi i fenthyca arian drwy gyfrif cyfredol eich busnes unwaith y byddwch wedi rhedeg allan o’ch arian eich hun yn y cyfrif. Bydd y swm sydd ar gael i’w fenthyg yn cael ei bennu gan y banc sy’n dal y cyfrif cyfredol.

Gorddrafft

bottom of page