top of page

Gwerth amser yr arian.

Y syniad fod swm penodol o arian nawr yn werth mwy na’r un swm o arian yn y dyfodol, oherwydd chwyddiant. Dylid ystyried hyn bob amser mewn unrhyw ragolygon ariannol.

Gwerth amser yr arian.

bottom of page