top of page

Gwerth ecwiti

Gwerth cwmni ar ôl ystyried y dyledion a’r arian parod sydd gan y busnes. Meddyliwch am y gwerth ecwiti fel gwerth tŷ, llai’r morgais sy’n dal yn ddyledus ar y tŷ hwnnw.

Gwerth ecwiti

bottom of page