top of page

Gwerth y fenter

Dyma fesur cyfanswm gwerth asedau cwmni yn ogystal â’r elw posibl a gynhyrchir o’r asedau hynny. Meddyliwch am werth y fenter fel cyfanswm gwerth tŷ.

Gwerth y fenter

bottom of page