top of page

Gwerthiannau neu drosiant

Cyfeirir at hyn yn aml fel trosiant, gwerthiannau yw’r incwm a dderbynnir gan gwsmeriaid rydych wedi cyflenwi nwyddau neu wasanaethau iddynt, llai’r TAW.

Gwerthiannau neu drosiant

bottom of page