top of page

Hylifedd

Hylifedd yw pa mor hawdd y gellir troi ased neu ddiogelwch yn arian parod e.e. mae arian parod yn gwbl hylifol, tra gallai eiddo gostio arian a chymryd wythnosau i’w werthu cyn ei droi’n arian parod. Po fwyaf o asedau hylifol sydd gan gwmni, y gorau yw ei hylifedd.

Hylifedd

bottom of page