top of page

Llwybr i’r farchnad

Strategaeth sy’n pennu pa sianeli dosbarthu rydych chi’n eu defnyddio i ddarparu cynnyrch i’ch cwsmeriaid targed e.e. defnyddio gwefan neu agor siop. Gall hyn gynnwys edrych ar gyfryngwyr fel drwy gyfanwerthwyr yn hytrach nag yn uniongyrchol.

Llwybr i’r farchnad

bottom of page