top of page

Maint yr elw gros

Gwerthiannau llai cost y nwyddau a werthwyd (costau newidiol/costau uniongyrchol) a fynegir fel canran e.e. os yw cynnyrch yn gwerthu am £100 ac yn costio £80 i’w gynhyrchu, maint yr elw gros yw £20. Fel canran, mae hyn yn golygu mai maint yr elw gros yw £20/£100 = 20%

Maint yr elw gros

bottom of page