top of page

Mantolen

Adroddiad cryno o’r hyn y mae eich busnes yn berchen arno (asedau) a’r hyn sy’n ddyledus ganddo (rhwymedigaethau). Mae hyn yn cyfateb i’r ecwiti yn eich busnes. Ciplun mewn amser yw’r fantolen.

Mantolen

bottom of page