top of page

Rhagolwg

Defnyddir rhagolygon i amcangyfrif canlyniadau ariannol a gweithredol cwmni yn y dyfodol drwy ddadansoddi data hanesyddol a rhagweld tueddiadau yn y dyfodol, gan gyfrif hefyd am y risg sy’n gysylltiedig â’r tueddiadau hynny.

Rhagolwg

bottom of page