top of page

Rhiant-gwmni

Cwmni sy’n berchen ar fwy na 50% o gyfranddaliadau mewn cwmni arall. Felly, mae cwmni daliannol yn rhiant-gwmni.

Rhiant-gwmni

bottom of page